Elda säkert och tryggt

Vi vill att du ska känna dig säker och trygg i ditt hem. Skorstensteamets sotare ser till att hålla din eldstad och skorsten ren från brandfarlig sotbeläggning.

Sotning

Vi utför Sotning och Brandskyddskontroll av eldstäder samt imkanaler i storkök i stora delar av Skåne. För att hitta din kommun och vilka tjänster vi erbjuder i just din kommun, se menyn till vänster eller längre ner på sidan.

  • Vi erbjuder även oss att utföra besiktningar av nyinstallationer och förbesiktningar för eventuell installation av eldstad.
  • Råd och anvisning gällande eldstäder och imkanaler.
  • Borttagning av kajbo mm.

Vi sotar i följande kommuner

Sotning Kävlinge

Västergatan 6
244 30 Kävlinge
Sverige
Telefon: 046-710000
Fax: 046-710660

Sotning Sjöbo och Ystad

Box 100
275 23 Sjöbo
Sverige
Telefon: 0416-19180
Secondary phone: 0709-500719
Fax: 0416-10050
Email: sjobosotning@skorstensteamet.se

Sotning Tomelilla och Simrishamn

Box 100
275 23 Sjöbo
Sverige
Telefon: 0417-10748
Secondary phone: -
Fax: 0417-511500
Email: tomelillasotning@skorstensteamet.se


Varför sota

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vidare innebär sotningen att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska sotas.