Elda säkert och tryggt

Vi vill att du ska känna dig säker och trygg i ditt hem. Skorstensteamets sotare ser till att hålla din eldstad och skorsten ren från brandfarlig sotbeläggning.

Sotning

Vi utför Sotning och Brandskyddskontroll av eldstäder samt imkanaler i storkök i stora delar av Skåne. För att hitta din kommun och vilka tjänster vi erbjuder i just din kommun, se menyn till vänster eller längre ner på sidan.

  • Vi erbjuder även oss att utföra besiktningar av nyinstallationer och förbesiktningar för eventuell installation av eldstad.
  • Råd och anvisning gällande eldstäder och imkanaler.
  • Borttagning av kajbo mm.

Varför sota?

Varför sota?

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vidare innebär sotningen att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgasarerna passerar ska sotas.

Vi sotar i följande kommuner

Sotning Lomma/Bjärred och Staffanstorp

Ågatan 4
212 25 Malmö
Sverige
Telefon: 046-710000
Secondary phone: 0708-973072.
Fax: 046-710660
Email: farkas@skorstensteamet.se

Sotning Sjöbo, Ystad och Skurup

Box 100
275 23 Sjöbo
Sverige
Telefon: 0416-19180
Secondary phone: 070-3202735
Fax: 0416-10050
Email: sjobosotning@skorstensteamet.se

Sotning Tomelilla och Simrishamn

Box 100
275 23 Sjöbo
Sverige
Telefon: 0417-10748
Secondary phone: -
Fax: 0417-511500
Email: tomelillasotning@skorstensteamet.se


Sotning Malmö och Skåne

Skorstensteamet i Skåne AB

Huvudkontor Malmö: Ågatan 4 212 25 Malmö Telefon: 040-29 23 95
Kontor Lövestad. Stora Vanstadsvägen 694 275 70 Lövestad Telefon: 0417-250 40