Huvudkontor

Huvudkontor

Redskapsgatan 6
275 39 Sjöbo
Telefon:0417-250 40

Kontor Malmö

Stekelgatan 1
212 23 Malmö
Telefon: 040-292397
Mobil: 0705-277557

Sotning

Har du frågor eller fundering kring sotning kontakta oss. Vi utför sotning och brandskyddskontroll i Kävlinge kommun. Sotning utförs även i Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn kommun.

Sotning Sjöbo och Ystad

Ansvarig: Kay Andersson

Box 100
275 23 Sjöbo

Telefon: 0416-19180
Mobil: 0709-500719
Email: sjobosotning@skorstensteamet.se

Sotning Tomelilla och Simrishamn

Ansvarig: Kay Andersson

Box 100
275 23 Sjöbo

Telefon: 0417-10748
Fax: 0417-511500
Email: tomelillasotning@skorstensteamet.se

Sotning Kävlinge

Ansvarig: Kay Andersson

Skorsten

Har du frågor eller fundering kring skorsten och skorstensarbeten, kontakta:

Mikael: 070-545 98 40
E-post: mikael@skorstensteamet.se

Larry: 070-527 75 57
E-post: larry@skorstensteamet.se

Ventilation

Har du frågor eller fundering kring ventilation och ventilationsrensning kontakta:

Tomy Talja
Tel:0708973067 
Epost: tomy@skorstensteamet.se

Har du frågor eller fundering kring ventilation och renovering av ventilationskanaler kontakta:

Larry Freij
Tel: 070-527 75 57
E-post: larry@skorstensteamet.se