> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

SVENDSEN 1 GRUNDMODELL

Utmärkt förbränningsteknik

Grundmodellen har en klassisk formgivning sett till effekt, säkerhet och användarvänlighet – men utan att glömma det viktigaste – den utmärkta förbränningstekniken. Med andra ord, en primär värmekälla.