> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 1412

Klassisk vedspis till stugan

Med tanke på miljön och för att uppfylla världens strängaste miljökrav har Morsö förbättrat förbränningen tekniskt i den kända klassiska 1400 serien så att skadliga partiklar och överskottsgaser förbränns. Därför lever kaminerna idag upp till de strängaste miljökraven.