> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 4043

Med sin enkla, snäva design är Morsö 4043 unik och mycket lättplacerad i hemmet. Kaminen är mycket karaktäristisk med sin höjd, rena ytor och den breda luckan. Kaminen uppfyller de strängaste miljökraven