> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 6670

Den väggmonterade Morsö 6670 skiljer sig från mängden. Dess karakteristiska ellipsform, omgiven av den exceptionellt stora glasluckan ger elden optimala förhållanden. Kaminen anpassar sig till omgivningen som en levande och dekorativ möbel.