> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 4340

”Less is more” är det som kännetecknar Morsö 4340. Morsö 4340 fångar omgivningen med en visuell attraktion, där de smala och tidlösa yttre glider in och blir en integrerad del av rummet. Den spektakulära glasdörren med sidoglas gör att elden syns mycket väl. Med ett nästan tyst sug stängs dörren med hjälp av den automatiska stängningen av luckan. Kaminen är anpassad för friskluftsanslutning både bak och i botten.