> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 6840

Morsö 6840 med låg sockel.

Morsös 6800 serie är serien med fina elliptiska gjutjärnskaminer med avrundad elegant topp. Djupt i kaminens ”hjärta” ser du den välkända ekooren som med hjälp av flammorna skapar värme och glädje. Handtaget håller sig kallt även vid eldning och eldstadsluckan har en elegant lösning med självstängande dörr.