> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 7943

Morsö 7943 7900 seriens variant med vedfack som stilrent lyfter brännkammarens spektakulära glaspartier upp i höjden så att man kan njuta av eldens flammor vart man än i rummet befinner sig.