> Skorstens Teamet - Skorsten, sotning och ventilation.

Morsö 7948

Morsö 7948 Vid första ögonkastet så är det kaminens stora glaspartier som imponerar. De stora glasen på luckan och på sidorna skapar en kamin, vars flammor blir synliga vart man än i rummet befinner sig. Kaminen står på piedestal som lyfter upp brännkammaren och ger den spektakulära kaminen en elegant lätthet.