Böjbara rör

NSP Superflex

NSP Superflex har en fantastisk flexibilitet tack vare sin unika konstruktion är den dels betydligt böjligare än andra rör och dessutom extrem tät så att den kan användas till övertrycksanläggningar. Röret är formstabilt detta gör att även vid kraftfulla böjningar håller den sin cirkulära form.

NSP Superflex används till alla traditionella bränslen och med fördel till anläggningar som alstrar ett övertryck med hjälp av sk. skjutande rökgasfläktar.Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.
30 års materialgaranti.
CE-märkt.

NSP Ovalex

NSP Ovalex har en unik konstruktion som ger röret en oval form, vilken utnyttjar arean i murade standard-kanaler 14×27 cm. Röret består av två lager syrafast rostfritt stål, där det innersta lagret har en mycket slät yta, vilket ger ett minimum av motstånd för rök-gaserna och förebygger sotavlagringar. Jämfört med en murad, oregelbunden kanal ger NSP Ovalex betydligt mindre sotavlagringar. Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.
Materialgaranti 30 år.
CE-märkt.
Skorsten skåne

NSP Ekonomi

NSP Ekonomi har funnits på den svenska marknaden sedan 1984 och är en prisbillig lösning på ett allvarligt problem.

Röret är böjbart och tillverkat av syrafast rostfritt stål.Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage. Jämfört med en murad, oregelbunden kanal ger NSP Ekonomi mindre sotavlagringar. Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.
Materialgaranti 2 år.
CE-märkt.

Skorsten skåne

NSP Slätex

NSP Slätex har en unik konstruktion som förebygger sotavlagringar – två lager syrafast rostfritt stål där det innersta lagret har en mycket slät yta. Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage. Jämfört med en murad oregelbunden kanal ger NSP Slätex mindre sotavlagringar. Detta ger ett minimum av motstånd för rökgaserna.Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.
Materialgaranti 30 år.
CE-märkt.
Skorsten skåne

NSP Chromaflex

Tillverkat av specialstål med hög kromhalt som motstår angrepp av klorider och fluorider i rökgaserna vid för-bränning av olja, naturgas samt propan/luft. Enlagers rörkonstruktion som inte kapslar in syror och vätskor.

Cromaflex rekommenderas speciellt för skorstenar till kondenserande lågtemperaturpannor med hög verkningsgrad, installerade där förbränningsluften kan innehålla salter eller klorider, t ex nära havet eller vid process- eller plastindustrier.Sidodragningar i befintlig skorsten hindrar inte montage.
30 års materialgaranti, även för skador orsakade av klorider.
CE-märkt.

Skorsten skåne

Tätningsmassor för glidgjutning

Keramex – Tätningsmassa

Keramex skorstens massa gör att otäta kanaler åter blir rök och gastäta.
Genom att en behandlad kanal får slätare väggar, minskar även risken för sotavlagringar, sk glidgjutning
Keramex har extremt god vidhäftning på smutsiga ytor och tål höga temeperaturer.
Keramex skorstensmassa är typgodkänd och kan även användas för renovering av kakelugnar.
Skorsten skåne

Johnsons – Tätningsmassa

Tätningsmassa som ger mycket slät struktur vid applicering.Tätningsmassa kräver inte någon förvattning av kanalens ytor innan applicering. Massan ger 30-40 minuters appliceringstid, som kan ökas till max 4 timmar med tillsatsen X-75.

Utflytandeförmågan fyller ut kanalens fogar och trasiga stenar. Efter tätning uppfyller kanalen täthetskrav N1 samt omfattas av 10 års material garanti enligt konsumenttjänstlagens villkor. Helt rätt tätoslät.

Skorsten skåne