Elda säkert och tryggt

Vi vill att du ska känna dig säker och trygg i ditt hem. Skorstensteamets sotare ser till att hålla din eldstad och skorsten ren från brandfarlig sotbeläggning.

Sotning

Vi utför sotning och brandskyddskontroll i Kävlinge kommun. För att hitta din kommun och vilka tjänster vi erbjuder i just din kommun, se menyn till vänster eller längre ner på sidan.

  • Vi erbjuder även oss att utföra besiktningar av nyinstallationer och förbesiktningar för eventuell installation av eldstad.
  • Råd och anvisning gällande eldstäder och imkanaler.
  • Borttagning av kajbo mm.

Sotning Kävlinge

Västergatan 6
244 30 Kävlinge
Sverige
Telefon: 046-710000
Fax: 046-710660

Varför sota

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vidare innebär sotningen att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska sotas.[/fusion_text]